U primarnoj prevenciji, pedijatrijski timovi znatno veću pozornost trebaju usmjeravati poticanju roditelja da očuvanjem braka te kvalitetnim roditeljstvom i poboljšavanjem kvalitete života djece smanjuju rizik skretanja k zloporabi droga u adolescenciji. U skrbi o mladim adolescentima, pedijatri moraju provjeriti moguci abuzus droga, osobito u slucajevima intoksikacije ili nakon pokušaja samoubojstva.

Kada god zamijete znakove poremećena ponašanja ili naglog zakazivanja u ispunjavanju školskih obveza, dužni su djelovati preventivno kako se ne bi dogodilo uzimanje droge. Ako se ipak pojavi sumnja, bit ce nužno posavjetovati se sa školskim liječnikom i stručnjacima centara za ovisnosti. Osobitu brigu valja posvetiti djeci čije su majke ovisnice o drogama