Osnovne mjere za zaštitu zdrave djece i mladeži od zloporabe droga

Prema Nacionalnom programu, gotovo je nemoguće odvojiti primarnu od sekundarne i tercijarne prevencije. Sve su djelatnosti u bliskoj svezi i u određenom odnosu uzajamnosti. Ako se, međutim, želi tolno navesti one mjere kojima se neposredno i specifično pridonosi zaštiti djece i mladeži, a sastavnica su Nacionalnog programa, te bi mjere bile slijedeće:

1. Školski preventivni programi (moguće je pomoću njih reducirati potražnju droga za oko 30% od ukupno moguće redukcije koja se ostvaruje provedbom Nacionalnog programa).
2. Programi kojima se smanjuje (neutralizira) poguban utjecaj povremenih uzimatelja droga i ovisnika na još zdravu (rizicnu) populaciju djece i mladeži. Tu se u prvome redu misli na provedbu programa što ranijeg otkrivanja kontaminirane populacije te programa liječenja i rehabilitacije ovisnika, čime se zajednica štiti od štetnog utjecaja "bolesnih" na zdrave.
3. Posebni izvan školski programi društvene zaštite mladeži kojima se smanjuje njihova nekontrolirana izloženost utjecajima sustava koji im "nude", među ostalim, sredstva ovisnosti za zadovoljavanje njihovih važnih životnih potreba (npr. potrebe za zabavom, druženjem, opuštanjem...). Na zaštitu mladeži dobar bi učinak imalo i slijedeće: - Poticati roditelje da temeljem Obiteljskog zakona ograniče mladim tinejdžerima (ispod 16 godina) izlaske iza 23 sata bez njihovog nadzora. - Sukladno zakonskim ograničenjima osigurati da se malodobnim osobama ne poslužuju i ne prodaju alkoholna pića (uključujući pivo) i duhanski proizvodi. - Out-reach programi za rizičnu djecu i mladež.- Poticati lokalne zajednice da osiguraju što više lako dostupnih (besplatnih, raznovrsnih), prihvatljivih sadržaja za igru, druženje, kvalitetno nerizično i zdravo provođenje slobodnog vremena djece i mladeži.
4. Osigurati da represivni sustav (policija prije svega) koliko god je moguće smanji dostupnost (distribuciju) ilegalnih droga na mjestima okupljanja, druženja i zabave mladeži.
5. Osigurati što kvalitetnije sadržaje kojima bi se mladi putem medija (osobito televizije) odvraćali od uzimanja droga, alkohola, duhana i ujedno što objektivnije informirali o svim štetnim posljedicama kojima se izlažu konzumenti pojedinih sredstava.